lifefund.pl

Witaj

 

 Zajmujemy się inwestowaniem i wspieraniem kluczowych dla społeczeństwa innowacji społecznych. Jesteśmy zainteresowani rolą nie tylko inwestora , ale przede wszystkich doradcy lub a nawet „mentora” Współpraca z nami opiera się na zasadach partnerstwa i to według nas klucz do WSPÓLNEGO SUKCESU.

     

Aktualności
i wydarzenia

Polskie start-upy i innowacje społeczne okiem Inwestora.

O kondycji polskich star-upów z Andrzejem Głowackim, Prezesem Zarządu DGA SA można przeczytać na stronie Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra", która zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości młodych osób. 

 

Cały wywiad można znaleźć tutaj

DGA zainwestuje w firmy!

 Firmy poszukujące inwestora serdecznie zapraszamy do kontaktu - jako DGA poszukujemy ciekawych przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności wśród firm borykających się z problemami.

''Depresja przedsiębiorcy'' - polecamy artykuł!

"Przyczyn depresji – „choroby duszy”, jest wiele. Jedną z nich jest dłużej trwające napięcie związane z trudną sytuacją osobistą lub z problemami w pracy zawodowej. Ta zaczerpnięta z internetu definicja skłania mnie do postawienia pytania: Czy przedsiębiorca może cierpieć na depresję?" - polecamy felieton Andrzeja Głowackiego na blogu NaTemat.pl.

JESIENNE ZMIANY W GRUPIE DGA ROZPOCZĘTE

Spółka DGA S.A. poinformowała w dniu 9 września 2013 roku w raportach bieżących nr 22/2013, nr 23/2013 oraz 24/2013 o trzech istotnych zdarzeniach w Grupie Kapitałowej DGA, m.in. dotyczących spółki zależnej Life Fund Sp. z o.o. 

DLACZEGO POLSKIE FIRMY NIE UPADAJĄ?

Bez wątpienia gospodarka Niemiec jest kilkukrotnie większa od Polski i na pewno jest bardziej konkurencyjna. Jednakże przy porównywalnej liczbie podmiotów gospodarczych, w Niemczech upada ich 30 (!) razy więcej niż w Polsce. Dlaczego?

ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ DO AKCELERATORA PULSU BIZNESU!

Od dziś do końca sierpnia będzie można zgłaszać swoją firmę do unikalnego projektu uruchomionego przez redakcję Pulsu Biznesu – AKCELERATOR PULSU BIZNESU.
Wraz z pięcioma innymi partnerami, Grupa Kapitałowa DGA będzie wspierać firmy, które mają kłopoty lub które poszukują wsparcia w rozwoju swojego biznesu.

START - UP...ALE JAKA FORMA PRAWNA?

 "Jak efektywnie wprowadzić inwestora do start-upu? Krok pierwszy: dobrze przemyśleć prawną formę zakładanej firmy" - czytamy w artykule, który się ukazał na łamach Pulsu Biznesu. Bez wątpienia jest to jedna z pierwszych kluczowych decyzji jakie musi podjąć początkujący przedsiębiorca. 

PRZEDSIĘBIORCY OCZEKUJĄ WSPARCIA

W okresie kanikuły staramy się chociaż na chwilę uciec od codziennych problemó, w szczególności związanych z naszymi firmami. Liczba szczęśliwców, ktorzy udają się na wakacje, spokojnie zamykając drzwi swojego gabinetu, ostatnio szybko maleje.

 

POŁOWA PIENIĘDZY Z NOWEGO BUDŻETU UNIJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM


 " – W nowym budżecie Unii Europejskiej znacznie więcej pieniędzy będzie zarezerwowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw – mówi minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska. Przeznaczonych na ten cel będzie około połowy środków, jakie trafią do nas z Brukseli w latach 2014-2020." 

''OSTATNIA SZANSA NA DUŻE PIENIĄDZE''

Pan Mirosław Marek, Wiceprezes Zarządu DGA S.A. mówi o ostatnim w tym okresie programowania rozdaniu środków w ramach Innowacyjnej Gospodarki przewidzianym na jesień w artykule na portalu ekonomia24.pl. Czytaj artykuł..

INNOWACYJNA POPIELNICZKA POMYSŁEM NA BIZNES?

Już kolejny kreatywny pomysł zgłoszony do Portalu Pomysłów (www.portalpomyslow.pl) ma szansę zostać przekuty w biznes! Tym razem dzięki innowacyjnej popielniczce „Press4eco” będziemy mieli szansę uwolnić środowisko od niedopałkowej katastrofy.

O nas

Udziałowcem spółki Life Fund Sp. z o.o. jest DGA S.A. 

 

DGA S.A.

DGA S.A. jest spółką doradczo - inwestycyjną, która pod dewizą "Wspieramy Wielkich Jutra" kreuje przyszłość początkujących firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsparcie.
Od 20.04.2004 r. akcje DGA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tak więc Spółka posiada własne, praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów. Posiadając godło „Spółka Giełdowa” spółka jest zobowiązana do stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego w celu umocnienia transparentności i podnoszenia jakości komunikacji z inwestorami.
Spółka oferuje szeroki zakres kompetencji i rozwiązań klientom działającym w różnorodnych branżach w całej Polsce, konsekwentnie rozszerzając swoją ofertę poprzez nieustanny rozwój własnych kompetencji oraz budowę Grupy Kapitałowej (GK), na którą poza DGA składają się 4 spółki zależne i 10 spółek współzależnych oraz kilka projektów inwestycyjnych. Spółka oferuje kompleksową obsługę podmiotów w takich dziedzinach jak: projekty unijne (kreowanie, pozyskiwanie i zarządzanie); doradztwo gospodarcze, zarządcze, finansowe; usługi audytorskie, księgowe i prawne; zarządzanie zasobami ludzkimi; archiwizację dokumentów; projekty internetowe. Kompleksowość usług w Grupie DGA oraz synergia między spółkami owocują współpracą opartą na efektywnej komunikacji oraz na fachowym podejściu do realizacji wspólnych projektów. Wymiana doświadczeń oraz szeroki zakres działań Spółek GK DGA umożliwia skupienie wielu obszarów w jednym miejscu, gwarantując przejrzystość działań, profesjonalizm oraz dostępność usług.
Więcej o DGA na www.dga.pl

 

Inwestujemy w spółki cechujące się wysokim potencjałem wzrostu. Interesują nas w szczególności spółki będące w następujacych fazach rozwoju:


• wczesny etap rozwoju, faza start-up,
• etap dojrzałości rynkowej i niewykorzystanego potencjału nowych technologii, kanałów dystrybucji – tzw. Second life.

 

DGA to holding kapitałowy i podmiot z doświadczeniem w inwestycjach kapitałowych w projekty na różnym etapie rozwoju. Bardzo ważnym aspektem jest mnogość wykonanych transakcji oraz liczba zbadanych projektów lub podmiotów. 
Siedziba Life Fund jak znajduje się w Poznaniu, ale działalność operacyjna naszego zespołu inwestycyjnego odbywa się na terenie całego kraju. 

 

Nazwa Life Fund Sp. z o.o.
Adres ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań 
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kapitał  1 957 tys. PLN w pełni wpłacony 
Sąd rejestrowy  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000417069
NIP  7831687977
REGON 302085238

 

 

                  

 

 

                          

 

 

 

Podejście do
inwestycji

Jeżeli masz doświadczenie biznesowe, wciąż rozwijasz prowadzoną działalność i jesteś zdeterminowany na osiągnięcie wspólnego sukcesu to skontaktuj się z nami i przedstaw nam swój biznes.
W ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, skontaktujemy się z tobą w celu określenia dalszych kroków zmierzających do nawiązania ewentualnej współpracy kapitałowej.
Jeżeli zamierzasz zrealizować przedsięwzięcie będące w fazie seed lub start-up to gorąco zachęcamy do skorzystania ze wsparcia, które oferuje Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra (www.wspieramywielkichjutra.pl

Zapoznaj się dokładnie z naszymi kryteriami inwestycyjnymi oraz etapami rozwoju firm, które nas szczególnie interesują.

Jeśli nie jesteś na tym etapie rozwoju, jaki nas interesuje, a jesteś w fazie start-up lub masz po prostu pomysł na biznes, serdecznie zapraszamy do skorzystania ze wsparcia Fundacji "Wspieramy Wielkicj Jutra", która jest inicjatorem portalu www.portalpomyslow.pl. Inicjatywa ta jest skierowana do młodych ludzi poszukujących wsparcia kapitałowego i merytorycznego w fazie początkowej. 

Inwestujemy przede wszystkim w spółki, ktore spełniają poniższe kryteria, ale dy projekt analizowany jest indywidualnie.Na inwestycję ma szansę każdy projekt/podmiot, który po przeprowadzonej analizie wykaże duży potencjał wzrostu.

Przy przeprowadzaniu procesu inwestycyjnego kierujemy się i analizujemy następujące kryteria inwestycyjne:

 

czy inwestycja będzie skutkować rzeczywistym i znaczącym wzrostem wartości firmy w danym otoczeniu rynkowym,

  • czy firma lub rozwiązanie, które mają być sfinansowane ze środków Funduszu Kapitałowego są innowacyjne;
  • czy inwestycja jest bezpieczna i czy potencjalni partnerzy biznesowi są skłonni podzielić się ryzykiem oraz zabezpieczyć ich interesy oraz Funduszu Kapitałowego oraz czy mają odpowiednie kompetencje, aby realizować wyznaczone kamienie milowe,
  • jaki jest stosunek ryzyka do nakładów kapitałowych, jaki jest okres zwrotu z inwestycji,
  • czy wskazano wiarygodną drogę dezinwestycji.
     

 

Naszymi celami inwestycyjnymi są przede wszystkim:

  • podmioty w początkowej fazie rozwoju – działania ukierunkowane będą głównie na inwestycje w spółki, które działalność rozpoczynały w funduszach zalążkowych;
  • firmy w fazie dojrzałej, w tym charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości, które same nie potrafią wykorzystać w pełni swojego potencjału i rezerw m.in. technologicznych, dystrybucyjnych, organizacyjnych i zarządczych, a posiadające produkty i/lub usługi innowacyjne.

 

Kontakt

Life Fund Sp. z o.o.
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
tel.: 61 643 51 00
fax: 61 859 59 01
email: wspolnysukces@lifefund.pl

DGA S.A.
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
tel: 61 859 59 00
faks: 61 859 59 01
email: dgasa@dga.pl
 

 

 

Spółka w załączeniu przedstawia plan połączenia uzgodniony przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2023 r.:

Otwórz załącznik